Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

NOMINÁCIE NA CENU EURÓPSKY VYNÁLEZCA ROKA 2019

Európsky patentový úrad oznamuje, že do 28. septembra 2018 je možné podávať nominácie kandidátov na cenu Európsky vynálezca roka 2019.

Najlepšie výsledky v oblasti technických inovácií oceňuje Európsky patentový úrad pravidelne už od roku 2006. Cena má pomôcť zviditeľniť dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach vedy a výskumu v európskych i neeurópskych krajinách a zároveň podporiť kreativitu a motivovať vynálezcov v propagácii ich produktov.

Návrh na udelenie ceny môže podať ktokoľvek, kto vie o prevratnom vynáleze, ktorý významne prispel k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju v Európe a bol naň udelený najmenej jeden európsky patent udržiavaný minimálne v jednom členskom štáte Európskej patentovej organizácie (EPO). Jednotliví vynálezcovia, malé a stredné podniky, univerzity a verejné výskumné organizácie môžu na cenu navrhnúť aj seba alebo ich môže navrhnúť iná osoba.

Cena sa udeľuje v piatich kategóriách: Priemysel, Výskum, Malé a stredné podniky, Celoživotné dielo a Neeurópske štáty.

Viac informácií a elektronický formulár na podanie návrhu:

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

Dátum článku: 11.9.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky