Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

NOMINÁCIE NA CENU EURÓPSKY VYNÁLEZCA ROKA 2018

Európsky patentový úrad oznamuje, že do 16. októbra 2017 je možné podávať nominácie kandidátov na cenu Európsky vynálezca roka 2018.

Najlepšie výsledky v oblasti technických inovácií oceňuje Európsky patentový úrad pravidelne už od roku 2006. Cena má pomôcť zviditeľniť dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach vedy a výskumu v európskych i neeurópskych krajinách a zároveň podporiť kreativitu a motivovať vynálezcov v propagácii ich produktov.

Návrh na udelenie ceny môže podať ktokoľvek, kto má vedomosť o prevratnom vynáleze, ktorý významne prispel k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju v Európe, a má platný najmenej jeden európsky patent udržiavaný minimálne v jednom členskom štáte Európskej patentovej organizácie (EPO). Jednotliví vynálezcovia, malé a stredné podniky, univerzity a verejné výskumné organizácie môžu na cenu navrhnúť aj sami seba alebo ich môže navrhnúť iná osoba.

Cena sa udeľuje v piatich kategóriach:

  • priemysel
  • výskum
  • malé a stredné podniky
  • celoživotné dielo
  • neeurópske štáty

Podrobnejšie podmienky sú uvedené na: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate/rules.html

Elektronický formulár na podanie návrhu je na: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

Dátum článku: 21.9.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky