Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

NOMINÁCIA NA CENU EURÓPSKY VYNÁLEZCA ROKA 2016

Najlepšie výsledky v oblasti technických inovácií budú ocenené už na jedenástom ročníku ceny Európsky vynálezca roka, ktorý vyhlásil Európsky patentový úrad (EPÚ). Cenu udeľuje Európsky patentový úrad pravidelne od roku 2006. Má pomôcť zviditeľniť dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach vedy a výskumu v európskych i neeurópskych krajinách a zároveň podporiť kreativitu a motivovať vynálezcov v propagácii ich produktov. Cena patrí medzi jedno z najprestížnejších ocenení v tejto oblasti.

Návrh na udelenie ceny môže podať ktokoľvek, kto má vedomosť o prevratnom vynáleze, ktorý významne prispel k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju v Európe, a má platný najmenej jeden európsky patent udržiavaný minimálne v jednom členskom štáte Európskej patentovej organizácie (EPO). Jednotliví vynálezcovia, malé a stredné podniky, univerzity a verejné výskumné organizácie môžu na cenu navrhnúť aj sami seba alebo ich môže navrhnúť iná osoba. Hodnotených je päť kategórií:

  • priemysel
  • malé a stredné podniky (SME)
  • výskum
  • celoživotné dielo
  • neeurópske štáty

Európsky patentový úrad oznamuje, že návrhy na cenu Európsky vynálezca roka 2016 možno podávať do 14. októbra 2015.

Podrobnejšie podmienky sú uvedené na:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate/rules.html

Elektronický formulár na podanie návrhu je na: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

Odovzdávanie cien sa uskutoční 9. júna 2016 v Lisabone.

Dátum článku: 21.9.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky