Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Neustále sa zlepšujeme... Získali sme titul Efektívny užívateľ modelu CAF

Obrázok - záhlavie Tlačová správa

Banská Bystrica 25. augusta 2020

Neustále sa zlepšujeme... Získali sme titul Efektívny užívateľ modelu CAF


Ilustračný obrázok k článku


ÚPV SR vstúpil v januári 2019 do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Súčasťou implementácie projektu, ktorej národným organizátorom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len ÚNMS SR), je hodnotenie a posúdenie procesov nastavených v organizácii podľa modelu CAF. Externé posúdenie vykonané v úrade bolo zamerané na preverenie efektívnosti procesu samohodnotenia, zlepšovania a uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti:

Princípy výnimočnosti - ilustračný obrázok

Záverečné hodnotenie zamerané na preverenie efektívnosti procesu samohodnotenia, zlepšovania a uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti sa v našom úrade uskutočnilo 14. júla 2020. Titul Efektívny užívateľ modelu CAF bol úradu udelený 4. augusta 2020 a oficiálne nám ho odovzdali podpredseda ÚNMS SR Ing. Tomáš Peták, PhD., a riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., 20. augusta 2020 v priestoroch úradu v prítomnosti generálneho tajomníka ÚPV SR PaedDr. Jaroslava Ivanča, externého konzultanta CAF Ing. Alexandra Tomčíka a celého tímu CAF.

„Naším cieľom je neustále sa zlepšovať, skvalitňovať a zefektívňovať služby úradu pre občanov a klientov, otvárať sa podnikateľskému prostrediu a napĺňať stanovené stratégie, hodnoty a ciele. Implementácia modelu CAF je len jedným z niekoľkých krokov na uskutočnenie transformácie úradu," uviedol predseda ÚPV SR Matúš Medvec.
Viac informácií o projekte nájdete na našej webovej stránke v častiach Aktuality a Projekty spolufinancované z EÚ
https://www.indprop.gov.sk/?projekty-spolufinancovane-z-eu
a na webovej stránke ÚNMS SR:
https://www.unms.sk/?model-CAF-2020

Fotogaléria

Fotogaléria

#inovation #modelcaf #neustalesazlepsujeme #dobretrebachranit #unmssr #samohodnotenieorganizacie

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Dátum článku: 2.9.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky