Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Návšteva z EPÚ

Na pozvanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha zavítali 6. – 7. novembra do úradu hostia z Európskeho patentového úradu v Mníchove (EPÚ), generálneho riaditeľstva 5 (DG5) pre patentové právo a medzinárodné záležitosti – hlavný riaditeľ pre európsku a medzinárodnú spoluprácu François-Régis Hannart, riaditeľ pre spoluprácu s členskými krajinami Európskej patentovej organizácie (EPO) Georg Artelsmair a koordinátorka projektov v rámci spolupráce s členskými krajinami EPO Katarína Laššová. Spolu s predstaviteľmi ÚPV SR diskutovali o projektoch, do ktorých sa úrad chce zapojiť v rámci plánu bilaterálnej spolupráce s EPÚ na roky 2012 – 2015. Ide o 10 projektov, napríklad Federatívny európsky patentový register, dopracovanie online podávania patentových prihlášok, kompletizácia patentovej databázy Espacenet , strojový preklad slovenských patentových dokumentov do jazykov Európskej únie, vstup ÚPV SR ako jedného z PATLIB centier do pilotného projektu ich reorientácie atď.

    Obe strany sa dohodli, že na všetkých projektoch budú úzko spolupracovať, aby sa zámery naplnili k spokojnosti najmä používateľov patentového systému.

    Hostia z EPÚ sa stretli aj s ďalšími pracovníkmi ÚPV SR a zaujímali sa tiež o jeho odborné útvary. Súčasťou dvojdňového pobytu delegácie v Banskej Bystrici bola i návšteva Stredoslovenského múzea – Matejovho domu a firmy Grand Power, s. r. o., ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu krátkych strelných zbraní. Konateľ, riaditeľ a konštruktér uvedenej firmy Jaroslav Kuracina v šesťročnej histórii Ceny Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie, ktorú udeľuje ÚPV SR, získal dvakrát čestné uznanie. V prvom ročníku ceny (1999) za vynález chránený patentom SK 279478 – Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby a v jubilejnom piatom ročníku (2007) za vynález, ktorý je predmetom patentu SK 284336 – Strelná zbraň.

    Návšteva hostí z EPÚ v Banskej Bystrici sa niesla v priateľskej atmosfére, o to viac, že predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth niekoľko rokov pôsobil vo viedenskej pobočke EPÚ na odbore pre spoluprácu s členskými krajinami EPO.

Fotogaléria k článku:

(kliknutím na fotografie ich zväčšíte)

 Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

Fotografia vo fotogalérii k článku

<< Koniec fotogalérie >>

Dátum článku: 8.11.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky