Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nástroj Similarity na vyhľadávanie podobnosti tovarov a služieb

Dňa 18. novembra 2012 bol spustený nový vyhľadávací nástroj vytvorený OHIM-om v spolupráci s niektorými národnými úradmi priemyselného vlastníctva – SIMILARITY (nástroj je prístupný na http://oami.europa.eu/sim/). Prostredníctvom daného nástroja je možné zistiť, či zúčastnené úrady považujú dané tovary a služby za podobné, do akej miery, alebo nie.

    CF Similarity môže slúžiť ako pomôcka počas námietkového konania alebo konania o neplatnosti ochrannej známky.

    Porovnania pre aplikácie Similarity poskytlo šesť zúčastnených národných úradov.

    Vyhľadávanie v aplikácii Similarity je možné obmedziť na jeden alebo viaceré úrady tak, že v kritériách vyhľadávania je možné vybrať príslušné úrady.

    Všetky porovnávané tovary a služby sú súčasťou harmonizovanej databázy. Je to spoločný zoznam národných úradov Európskej únie, a preto sú preklady dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. V kritériách vyhľadávania je možnosť zvoliť, v akých jazykoch EÚ by ste chceli vidieť tovary a služby.

Upozornenie: Vzľadom na to, že ide iba o pomocný nástroj, výsledky porovnania tovarov a služieb nie sú pre Úrad priemyselného vlastníctva SR pri rozhodovaní sporov (námietky, návrhy) záväzné.

Dátum článku: 10.12.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky