Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Národná stratégia boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Dňa 29. februára 2012 na svojom druhom zasadaní schválila Medzirezortná komisia na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu návrh Národnej stratégie boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. Schválený dokument bol Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Bližšie informácie

Dátum článku: 10.5.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky