Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Na konferencii Markenforum 2012 má zastúpenie aj ÚPV SR

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth, ako jediný zástupca z národných úradov priemyselného vlastníctva členských krajín Európskej únie, sa 5. – 7. decembra, na pozvanie prezidenta Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) Antónia Campinosa, zúčastňuje na konferencii Markenforum 2012 v Mníchove. Konferenciu zameranú na problematiku známkového práva každoročne organizujú Nemecký patentový a známkový úrad a Spolkový patentový súd.
    Cieľom konferencie, na ktorej sa hovorí aj o revízií európskeho známkového práva, je umožniť výmenu informácií medzi zástupcami podnikateľskej sféry, vedy, práva, súdnictva a expertmi Nemeckého patentového a známkového úradu.
    Ľ. Knoth v tematickom bloku Európa zameranom na hľadanie nových spôsobov spolupráce medzi národnými úradmi (bloku predsedá A. Campinos) bude zajtra prezentovať víziu ďalšej spolupráce ÚPV SR s OHIM-om.

Dátum článku: 5.12.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky