Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Mladý tvorca 2014

V dňoch 29. – 30. apríla sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre uskutočnil 4. ročník veľtrhu práce JobExpo 2014 a zároveň 22. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. 

    ÚPV SR mal svoj stánok medzi „mladými tvorcami“ a jeho zástupcovia poskytovali informácie o ochrane duševného vlastníctva širokej aj odbornej verejnosti.

    Súčasťou podujatia boli aj interaktívne prednášky zamerané na voľbu povolania žiakov základných škôl. Zástupca ÚPV SR sa v prednáške Dobré treba chrániť venoval možnostiam ochrany tvorivej činnosti žiakov a v tejto súvislosti načrtol školákom i možnosti výberu budúceho povolania, resp. získania ďalšieho vzdelania na technických alebo umeleckých školách.

Fotografia k článku

Dátum článku: 7.5.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky