Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému

Od 1. októbra 2019 sa stáva jazykom komunikácie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO/OMPI okrem francúzskeho jazyka aj anglický jazyk. (Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 240 z 1. júla 2019, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.)

Prihlasovateľ si môže vybrať „jazyk medzinárodnej prihlášky“, čo znamená, že predovšetkým zoznam tovarov a služieb bude v zvolenom jazyku, takisto aj komunikácia s vyznačenými zmluvnými stranami. Pre prihlasovateľa naďalej zostáva v platnosti možnosť voľby jazyka komunikácie s medzinárodným úradom, ktorý môže byť odlišný od jazyka medzinárodnej prihlášky.

Dátum článku: 1.10.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky