Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Medzinárodné patentové triedenie v slovenskom jazyku (vydanie 2012.01)

Úrad priemyselného vlastníctva SR sprístupnil preklad Medzinárodného patentového triedenia (MPT) do slovenského jazyka vo vydaní 2012.01 s platnosťou od 1.1.2012. Preklad je k dispozícii v štandardizovanej forme webového prostredia na adrese http://mpt.upv.sk/. Forma sprístupnenia v tomto prostredí je oficiálnou publikáciou prekladu triedenia do slovenského jazyka spolu s predchádzajúcimi vydaniami 2009.01 až 2011.01.

Prostredie so slovenským prekladom je identické s autentickými vydaniami triedenia v anglickom a francúzskom jazyku, ktoré sprístupňuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) prostredníctvom portálu WIPO Gold. Obsah triedenia v anglickom jazyku v prostredí sprístupňovanom ÚPV SR je prevzatý z WIPO a dostupný buď prostredníctvom zmeny obsahu stránky pomocou volieb uvedených v ľavej časti s rôznymi možnosťami zobrazenia alebo priamo na adrese http://ipc.indprop.gov.sk/classifications/ipc/ipcpub.

Na overenie správnosti slovenského prekladu možno zobraziť súčasne text triedenia v anglickej aj v slovenskej verzii. Vyhľadávať v texte triedenia pomocou kľúčových slov funkciou „Slovná rešerš“ možno len pri zobrazení jednej z jazykových verzií, nie oboch súčasne. V predpokladanom termíne do konca februára 2012 bude do slovenského jazyka preložený obsah prostredia podstránky Pomoc a v priebehu roku 2012 bude aktualizovaný Návod k MPT.

Podrobnejšie informácie o MPT sú uvedené na podstránke Medzinárodné patentové triedenie s prepojeniami na doterajšie vydania jeho prekladov v slovenskom jazyku a autentické vydania, informácie o iných systémoch patentového triedenia sú uvedené na podstránke Systémy triedenia patentov s prepojeniami na ich domovské stránky.

Starší článok v novinkách: Medzinárodné patentové triedenie v slovenskom jazyku v novom formáte (8.6.2011)

Upozornenie:

Ak ste prostredie so slovenským prekladom MPT používali aj pred jeho oficiálnym spustením (1.2.2012), na jeho správne zobrazenie môže byť potrebné obnoviť obsah stránky v oboch jazykových verziách. Obnovenie obsahu príslušnej jazykovej verzie prostredia dosiahnete stlačením klávesy F5 na Vašej klávesnici alebo prostredníctvom menu Vášho prehliadača. Podobne je potrebné postupovať aj pri zobrazení prepojenia na iné jazykové verzie po kliknutí na obrázok lupy, ktorý je umiestnený pred zobrazenými symbolmi MPT.

Dátum článku: 1.2.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky