Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Medzinárodné patentové triedenie v slovenskom jazyku v novom formáte

Výsledkom spolupráce Úradu priemyselného vlastníctva SR so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) je preklad Medzinárodného patentového triedenia (MPT) do slovenského jazyka v novom formáte, ktorý má verejnosť k dispozícii. Doteraz používaná knižná forma a elektronický formát PDF sú doplnené o štandardné webové rozhranie s možnosťami prehľadávania hierarchického systému triedenia a vyhľadávania hesiel v slovenskom jazyku použitím kľúčových slov.

Na adrese http://www.wipo.int/... sa nachádza pracovná verzia textu prekladu vo vydaní 2009.01 spolu s autentickým znením v anglickom jazyku. Pracovná verzia prekladu zatiaľ neobsahuje niektoré prvky MPT, napr. špecifické chemické vzorce alebo odkazy na iné miesta v triedení, a má slúžiť na oboznámenie sa verejnosti s prostredím, v ktorom budú od roku 2012 oficiálne uvádzané vydania triedenia v slovenskom jazyku. Chýbajúce prvky v pracovnej verzii možno zobraziť v anglickej mutácii triedenia alebo pri súčasnom zobrazení anglickej a slovenskej verzie. Oficiálna verzia vydania MPT 2009.01 v slovenskom jazyku s doplnenými chýbajúcimi prvkami bude sprístupnená po záverečnej kontrole obsahu prekladu v priebehu niekoľkých týždňov.

Do konca roka 2011 budú v rovnakej forme sprístupnené aj preklady vydaní MPT 2010.01 až 2012.01 (s platnosťou od 1.1. 2012). Neskôr, podľa možností úradu, budú sprístupnené aj staršie vydania. Stránka s MPT v tejto forme bude do konca roka 2011 vytvorená v prostredí webového sídla Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie o systéme patentového triedenia sú uvedené na adrese http://www.upv.sk/?systemy-triedenia, kde budú priebežne aktualizované.

Slovenský preklad MPT je prvou jazykovou verziou prekladu textu triedenia sprístupnenou v novom formáte webového rozhrania. Systém poskytuje možnosť zobrazenia prekladov triedenia aj v iných jazykoch, tie sú však dostupné v staršom formáte rozhrania a bez možnosti vyhľadávania podľa kľúčových slov. V systéme sú k dispozícii linky s prepojením na dôležité patentové databázy a iné systémy triedenia (európske, americké a japonské).

Preklady MPT v jazykoch:

sa v systéme webového rozhrania zobrazia kliknutím na ikonu - obrázok lupy - pred príslušným symbolom triedenia.

Ďalšie informácie sú dostupné priamo na stránkach Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO na adrese http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page alebo prostredníctvom portálu WIPO Gold na http://www.wipo.int/wipogold/en/.

Dátum článku: 8.6.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky