Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Medzinárodná konferencia: Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VI

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Trnavská univerzita v Trnave, Svetová organizácia duševného vlastníctva, Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozývajú dňa 13. novembra 2014 na šiesty ročník medzinárodnej konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl, určenej zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Vstup je zdarma.

Váš záujem o účasť, prosím, nahláste do 7. novembra 2014 na adresu lucia.lalikova@indprop.gov.sk, resp. telefonicky 048/43 00 120.

Kontakt: Ing. Lucia Lalíková, PhD., ÚPV SR, 048/43 00 120

Program

Dátum článku: 30.9.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky