Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Krištáľový Merkúr 2015 - cena za inovácie

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (BBRK SOPK) a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, s cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií, boli organizátormi už 22. ročníka súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2015“.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 31. marca 2016 v Cikkerovej sále Historickej Radnice Mesta Banská Bystrica v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia BBRK SOPK.

Organizátori udelili ocenenia nasledovným spoločnostiam:

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava za "Nová generácia troskotvorných zmesí SOM 70"
ADRIAN GROUP s.r.o. za "Riadiaci systém MULTI-RAD"
EIBEN s.r.o. za "Zavedenie výroby zvlášť hlbokých výliskov metódou Follow spinning

Slávnostného odovzdávania sa za Úrad priemyselného vlastníctva SR zúčastnil predseda Mgr. Ľuboš Knoth, ktorý pri tejto príležitosti vyzdvihol najmä aktívnu spoluprácu BBRK SOPK a ÚPV SR pri podpore inovačných aktivít v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Fotogaléria:

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Dátum článku: 4.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky