Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Krištáľový Merkúr 2014

Úrad priemyselného vlastníctva SR a Banskobystrická regionálna komora SOPK (BBRK SOPK) boli organizátormi 21. ročníka súťaže o cenu za inovácie Krištáľový Merkúr 2014. ÚPV SR mal dosiaľ zastúpenie len v porote súťaže spolu s členmi Predstavenstva BBRK SOPK a zástupcami Technickej univerzity vo Zvolene. 

   Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia (súťaž je organizovaná pre podnikateľské subjekty a študentov Banskobystrického kraja) sa uskutočnilo 12. marca 2015 v Cikkerovej sieni historickej radnice Banskej Bystrice v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia BBRK SOPK.

Organizátori udelili 3 hlavné ceny:

Produktová inovácia vyššieho rádu
ADRIAN GROUP, s. r. o., Banská Bystrica ‒ za nový modelový rad teplovzdušných plynových generátorov

Technologická inovácia
ISOLAR, s. r. o., Lieskovec ‒ za zariadenie na posuv rovných tyčí a tyčí s ohybmi a výstupkami cez páskovaciu hlavu páskovacieho stroja

Mladý inovátor
Oliver Morocz, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene ‒ za poličku „Mimosa“

   Predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth pri tejto príležitosti povedal: ‒ Som rád, že spolupráca s Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK sa posunula o level vyššie a spolu sme vyhlásili a zorganizovali súťaž o cenu za inovácie, inovácie, ktoré, verím, že pohnú Slovenskom a minimálne i stredoeurópskym regiónom.
   Teší ma, že v SOPK sme našli spoľahlivého partnera, ktorému inovácie ležia na srdci. Svedčí o tom aj zapojenie štyroch regionálnych komôr SOPK ‒ Bratislavskej, Banskobystrickej, Trenčianskej a Košickej, do siete informačno-poradenských miest ÚPV SR pre inovácie – innoinfo, spolupráca pri organizovaní odborných seminárov a propagácii ochrany duševného vlastníctva na webovom sídle SOPK, ako aj v jej časopise Obchod, priemysel, hospodárstvo.
   ÚPV SR je tu najmä pre podnikateľov – pre pôvodcov riešení a prihlasovateľov. V tomto kontexte sme v minulom roku uskutočnili viaceré aktivity a ďalšie pripravujeme s rezortmi vlády SR, ale aj v spolupráci so zahraničnými partnermi. A budúci podnikatelia – dnešní študenti – sú hojne zastúpení aj v súťaži o Krištáľový Merkúr, začínajú si čoraz viac uvedomovať význam duševného vlastníctva. Som presvedčený, že duševné vlastníctvo je jednou z oblastí, ktorá pomôže rozhýbať ekonomiku Slovenska tak, ako aj v iných vyspelých krajinách.

Dátum článku: 16.3.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky