Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Krištáľový Merkúr 2014


     S cieľom propagovať inovačné aktivity a povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k takýmto aktivitám Banskobystrická regionálna komora SOPK a Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasujú 21. ročník súťaže o cenu za inovácie Krištáľový Merkúr 2014 v štyroch kategóriách:

    I/  produktová inovácia nižšieho rádu
    II/  produktová inovácia vyššieho rádu
    III/  technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu
    IV/  mladý inovátor

Využite možnosť prezentovať výsledky tvorivej duševnej činnosti.

    Do súťaže sa môže prihlásiť každý podnikateľský subjekt alebo študent z Banskobystrického kraja, ktorý v rokoch 2012 – 2014 uviedol do praxe inováciu v kategórii I, II alebo III, v prípade IV. kategórie kreatívne koncepty, nápady, funkčné vzory a predloží nomináciu na ocenenie do 28. februára 2015

poštou: Banskobystrická RK SOPK, Nám. Š. Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica
e-mailom: sopkrkbb@sopk.sk alebo
faxom: 048/ 41 25 6365

    Predložené nominácie bude hodnotiť porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Technickej univerzity vo Zvolene a Úradu priemyselného vlastníctva SR.

    Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutoční 12. marca 2015 so začiatkom o 11.30 hod. v Cikkerovej sieni historickej radnice Banskej Bystrice, Nám. SNP 1, v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

Bližšie informácie na http://bb.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015012001

Dátum článku: 20.1.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky