Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme naplnila očakávania!

Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme naplnila očakávania! 

V dňoch 14. až 15. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky uskutočnila subregionálna konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme, na realizácii ktorej participovala Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Štátny pedagogický ústav Slovenskej republiky. Konferencia bola určená učiteľom základných a stredných škôl, ale aj pracovníkom ďalších vzdelávacích inštitúcií.  

O dôležitosti uskutočnenia takéhoto podujatia sa vyjadril aj podpredseda úradu priemyselného vlastníctva Mgr. Bc. Miroslav Čellár. „Firmy, ktoré chránia duševné vlastníctvo, sú konkurencieschopnejšie, sú prosperujúcejšie a lepšie odolávajú krízam. Sme presvedčení o tom, že zvyšovať povedomie o duševnom vlastníctve treba už u mladej generácie a sme veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať túto konferenciu a spojiť Svetovú organizáciu pre duševné vlastníctvo a Štátny pedagogický ústav". 

Na konferencii vystúpili zahraniční rečníci Akadémie Svetovej organizácie duševného vlastníctva s úspešnými príkladmi začlenenia výučby duševného vlastníctva do vzdelávacieho procesu v Rumunsku či v Gruzínsku. Zatiaľ čo sa prvý deň konferencie niesol v duchu teoretických poznatkov, druhý deň dostali učitelia priestor na praktickú prácu s materiálmi, ktoré môžu využívať pri tvorbe vyučovacích hodín. „V tomto smere Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva pripravuje lektorov a taktiež zabezpečuje obsah výučby duševného vlastníctva formou zábavy, teda spôsobom, ktorý je blízky mladým ľuďom a umožňuje sa vzdelávať o tom, čo duševné vlastníctvo v skutočnosti je," potvrdila riaditeľka dištančného vzdelávania Akadémie WIPO Altaye Tedla.  

Konferencia slúžila ako aktivátor ďalšej spolupráce medzi týmito tromi inštitúciami s cieľom priniesť duševné vlastníctvo do škôl.

Krátke video ku konferencii:
Obrázok - odkaz na video na youtube
(kliknutím naň budete presmerovaní na video)

Fotogaléria z konferencie:

Fotogaléria
Podpredseda ÚPV - Miroslav Čellár

Fotogaléria
Úvodný príhovor podpredsedu úradu, Miroslava Čellára

Fotogaléria
Otvorenie konferencie  Luciou Spišiakovou (ÚPV SR)

Fotogaléria
Moderátorka konferencie - Lucia Spišiaková, ÚPV SR

Fotogaléria
Pohľad do publika

Fotogaléria
Ľubica Bíziková, Štátny pedagogický ústav SR

Fotogaléria
Pohľad do publika

Fotogaléria
Lucia Bocková, ÚPV SR

Fotogaléria
Caroline Storan, Akadémia WIPO

Fotogaléria
Zuzana Adamová

Fotogaléria
Sophio Mujiri, Národné centrum duševného vlastníctva, Gruzínsko

Fotogaléria
Lenka Topľanská, Ministerstvo kultúry SR

Fotogaléria
Altaye Tedla, Akadémia WIPO

Fotogaléria
Leonid Chechurin, LUT Strojnícka fakulta, Fínsko

Fotogaléria
Paata Papava, pedagogický expert, Gruzínsko

Fotogaléria
Cvičenia v skupinách

Fotogaléria
Cvičenia v skupinách

Fotogaléria
Cvičenia v skupinách

Fotogaléria
Marek Kraus, mladý vynálezca

Fotogaléria
Marek Kraus, mladý vynálezca

Fotogaléria
Spoločná záverečná fotka

Dátum článku: 20.11.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky