Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o význame právnej ochrany technických riešení v národnom ale aj medzinárodnom kontexte. Konferencia bude zameraná na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov a jej využitie v konkurenčnom prostredí.

Program konferencie

Účasť na konferencii je bezplatná. Upozornenie pre záujemcov o účasť na konferencii: registrácia je limitovaná kapacitou kongresovej miestnosti úradu.

Online registračný formulár


Kontakt:

Mgr. Adriána Mesiariková, tel.: 048/4300 278,
e-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Mgr. Lenka Húsková, tel.: 048/4300 312,
e-mail: lenka.huskova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 8.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky