Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XIV, 24. apríl 2014

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 24. apríla 2014 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XIV.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o dôležitosti budovania značky, schopnosti odlíšiť sa od konkurencie, ako aj o význame dizajnu, ako nevyhnutnej súčasti úspešného presadenia sa na trhu.
Konferencia bude zameraná i na právne aspekty používania/zneužívania značky a tiež na význam ochrany zapísaným dizajnom a jeho využitia v konkurenčnom prostredí.

Program konferencie

Účasť na konferencii je bezplatná.
Upozornenie pre záujemcov o účasť na konferencii: registrácia je limitovaná kapacitou kongresovej miestnosti úradu.

Online registračný formulár

Kontakt:

Ing. Eva Galátová, tel.: 048/4300 233, e-mail: eva.galatova@indprop.gov.sk
Mgr. David Zaoral, tel.: 048/4300 279, e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk

Dátum článku: 2.4.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky