Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Komisia navrhuje jednotnú patentovú ochranu s cieľom podporiť výskum a inovácie

Európska komisia 13. apríla 2011 pri predstavovaní Aktu o jednotnom trhu (pozri IP/11/469) predložila balík dvoch legislatívnych návrhov, vďaka ktorým by sa v rámci posilnenej spolupráce v Európe mali radikálne znížiť náklady na patentovanie, a to až do 80 %. Spoločnosti alebo jednotlivci by tak mali mať možnosť chrániť svoje vynálezy prostredníctvom jednotného európskeho patentu platného v 25 členských štátoch. V navrhovaných nariadeniach (1, 2) sa stanovujú podmienky na získanie jednotnej patentovej ochrany, jej právne dôsledky a režim prekladov pre tento druh patentov. Návrhy nariadení sa teraz prerokúvajú v Rade a v Európskom parlamente.
     Komisia dúfa, že Španielsko a Taliansko, ktoré sa k tejto iniciatíve zatiaľ nepridali, sa do posilnenej spolupráce takisto zapoja.

     „Cieľom jednotnej patentovej ochrany je umožniť podnikateľským subjektom a vynálezcom kdekoľvek v Európe znížiť náklady na inovácie a zjednodušiť proces ich ochrany,“ uviedol komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. „Jednotná patentová ochrana prinesie výrazné zníženie nákladov a byrokracie a podnieti európske inovácie. Bude dostupná všetkým spoločnostiam v EÚ nezávisle od toho kde sídlia. Neprestávam dúfať, že do posilnenej spolupráce sa časom rozhodnú zapojiť všetky členské štáty. Podľa môjho hlbokého presvedčenia udržateľný hospodársky rast nie je možný bez inovácií. A inovácie nie sú možné bez efektívnej ochrany duševného vlastníctva“.

Viac informácií nájdete v oficiálnej správe európskej komisie

Dátum článku: 19.4.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky