Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Kniha MAŤ FILIPA si posvieti na práva duševného vlastníctva

   Kniha MAŤ FILIPA ako jediná svojho druhu na Slovensku mapuje dôležité informácie o duševnom vlastníctve a jednoduchou formou zoznamuje tínedžerov, ale i učiteľov so základmi autorských i priemyselných práv.

   Vzdelávací projekt matfilipa.sk vyvrcholil 22. júna 2016 krstom knihy MAŤ FILIPA na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave za účasti študentov, ktorí boli oboznámení s problematikou ochrany duševného vlastníctva. O tom, koľko patentov či ochranných známok sa na Slovensku udelí a čo všetko sa dá patentovať, hovorila Lucia Bocková z Úradu priemyselného vlastníctva SR. „Málo ľudí vie, čo treba urobiť, aby sme si mohli ochrániť výsledky našej tvorivej duševnej činnosti, prípadne ochrániť jedinečnosť označenia. Sme preto naozaj veľmi radi, že vznikol projekt matfilipa.sk, ktorý je nielen bohatý na informácie, ale aj – čo sa nám páči najviac – aj kreatívny a nápaditý. Držíme Filipovi palce, aby ho čítalo čo najviac používateľov a obohatil čo najviac mladých ľudí," uviedla Lucia Bocková, ktorá na vzorovej hodine hovorila o spôsoboch ochrany duševného vlastníctva.

   Autor knihy Michal Romeo Dvořák z eSlovensko o.z. tvrdí, že o tejto téme treba viac informovať najmä mladých ľudí. „Byť tvorivý, mať nápady, nie je rozhodne to jediné, čo je na profesijnej ceste životom dôležité. Nedostatočná ochrana vlastných vynálezov či umeleckých diel pripravila už veľa šikovných ľudí o úžitok," doplnil.

   Na webovej stránke www.matfilipa.sk nájdu študenti základné informácie, zoznámia sa s inštitúciami, ktoré sa venujú ochrane práv duševného vlastníctva na Slovensku a vo svete a môžu si bezplatne knihu objednať alebo stiahnuť jej elektronickú verziu. Okrem toho budú počas celého leta vychádzať v tínedžerských časopisoch a na webových portáloch komiksy platformy NoProblemos vysvetľujúce pojmy vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo ako originál, kópia či pirátstvo.

   Na záver pokrstil knihu MAŤ FILIPA ambasádor projektu, architekt Tomáš Žáček, spolu so študentmi gymnázia. Ten bol do projektu oslovený vďaka vynálezu jeho architektonického štúdia, ekologického domčeka s názvom Ecocapsule, ktorý bude vystavený v sídle európskej rady v Bruseli pri príležitosti slovenského predsedníctva EÚ. Prítomných študentov zaujal nielen svojím projektom, ale aj praktickou stránkou, ako získať ochranu vlastného diela patentom. „Svoje najlepšie veci treba chrániť. Najlepšie skôr, ako ich predstavíte svetu. Táto milá knižka nás poučí nielen o tom, ako ochrániť svoje nápady, ale ako, hoci i nechcene, neporušiť práva druhých ľudí," poradil študentom na základe vlastnej skúsenosti.

Viac info na: Zodpovedne.sk

Fotogaléria k článku:

Fotogaléria
Na fotografii zľava:
Miro Drobný, Michal Romeo Dvořák, Ing. Lucia Bocková, mjr. Mgr. Marián Haršány

Fotogaléria
Na fotografii zľava:
mjr. Mgr. Márián Haršány, mjr. Mgr. Bc. Henrieta Baková, Ing. Lucia Bocková, Michal Romeo Dvořák

Fotogaléria
Kniha Mať Filipa

Fotogaléria
Krst knihy Mať Filipa

Dátum článku: 24.6.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky