Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Klenovecký syrec – ďalšie chránené zemepisné označenie platné na území EÚ

     Pred časom, keď sme vás informovali o zápise zemepisného označenia Zázrivské vojky do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Európskej komisie, vyjadrili sme predpoklad, že v najbližšom čase možno očakávať zápis ďalšieho zemepisného označenia zo Slovenska, a to Klenoveckého syrca. Stalo sa tak oznámením v Úradnom vestníku Európskej únie 14. januára 2015, keď bolo uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/37 zo 6. januára 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Klenovecký syrec.

     Označením chránené zemepisné označenie, ako aj príslušným symbolom Európskej únie možno uvedený výrobok označovať po uplynutí 20 dní od uverejnenia už spomínaného nariadenia.
     Slovenská republika v rámci systému ochrany označení pôvodu, zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít má na úrovni EÚ zapísaných už sedemnásť názvov poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
    Žiadosť o ochranu zemepisného označenia Klenovecký syrec podal Úradu priemyselného vlastníctva SR v roku 2010 Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa (do Bruselu bola zaslaná v roku 2012) a v Úradnom vestníku EÚ bola zverejnená 15. augusta 2014, a pretože žiadna z oprávnených osôb nepodala v trojmesačnej lehote námietky proti zápisu do registra, označenie bolo zaregistrované.

     Podľa technickej dokumentácie je Klenovecký syrec polotvrdý syr, údený alebo neúdený, v tvare bochníka s priemerom 10 – 25 cm alebo hranola veľkosti 10 – 14 x 12 – 16 x 8 – 12 cm. Základnou surovinou na výrobu Klenoveckého syrca je ovčie alebo kravské mlieko. Syr sa vyrába priamo na salaši alebo na farme, tzv. salašníckym spôsobom výroby, alebo v mliekarniach, tzv. priemyselnou výrobou.
    Povrch Klenoveckého syrca je uzavretý a má osobitnú mozaiku – vtlačený kruh s priemerom 4 – 6 cm, v ktorom je kríž alebo štvorlístok. Syrec môže mať na povrchu jemnú kôru alebo môže byť zafarbený na zeleno, alebo má farbu od popola z dreva. Hmotnosť Klenoveckého syrca je 1 – 4 kg.

     Klenovecký syrec sa vyrába v oblasti Slovenského rudohoria, čo je vlastne Gemersko-malohontská oblasť. Táto zemepisná oblasť patrí do strednej a východnej časti Slovenska a je prevažne hornato-lúčna. Zo severu ju ohraničujú hrebene Nízkych Tatier, zo západu pohorie Javorie a Ostrôžky, z južnej strany svahy Cerovej vrchoviny a štátna hranica s Maďarskom a z východnej strany oblasť uzatvára Slovenské rudohorie (pozri mapu). Práve v oblasti okolo Klenovca je veľa pôvodných neznečistených lúk a pasienkov vhodných na výživu oviec a kráv. Mlieko z uvedených podhorských oblastí má vynikajúce sýriace a prekysávacie schopnosti, čo je predpokladom vzniku výnimočne kvalitného syra.

Mapa oblasti

 

     Prvý zachovaný písomný materiál dokumentujúci historický pôvod výroby syra v danej oblasti pochádza z roku 1850. Hlavným zamestnaním obyvateľov obcí Gemera a Malohontu bolo poľnohospodárstvo. V horských oblastiach bol hlavným hospodárskym odvetvím chov oviec a kráv, ktorý sa zachoval až doteraz. V období Uhorska bol Klenovecký syrec exportovaný do Viedne a Budapešti. Po vzniku prvej ČSR sa zásobovanie zúžilo len na okolité mestá.

     Výroba Klenoveckého syrca súvisí so špecifickými a výnimočnými schopnosťami výrobcov. Vďaka zručnosti, skúsenostiam a vedomostiam získaným od predchádzajúcich generácií sa zachoval výrobný postup, tvar a kvalita výrobku.
     Klenovecký syrec je zdobený špecifickou ornamentikou. Na povrch syra sa vtláča prostredníctvom matrice (cifry) špecifická ornamentika znázorňujúca kruh a vnútri kríž alebo štvorlístok. Obvod kruhu je zdobený zúbkovaním. Ornamentika symbolizuje zem, vesmír, slnko a múdrosť našich predkov.

Dátum článku: 20.1.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky