Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

K „podnikateľskému kilečku“ začne prispievať aj Úrad priemyselného vlastníctva SR

Banská Bystrica 26. júna 2020

K „podnikateľskému kilečku" začne prispievať aj Úrad priemyselného vlastníctva SR

„Každý jeden krok nás posúva ďalej, a to sme iba na začiatku. Transformácia inštitúcie takého rozsahu a významu, akou je ÚPV SR, je dlhodobý proces, ale už v tejto chvíli robíme opatrenia pre podnikateľskú verejnosť, ktoré jej uľahčia komunikáciu,“ hovorí predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Prvým kontaktom pre zákazníkov je informačné centrum, v ktorom zamestnanci poskytujú kvalifikované informácie. „Doteraz platný pracovný čas do 14.30 h s okamžitou platnosťou preto predlžujeme a informačné centrum bude otvorené počas pracovného času, ktorý sa približuje fungovaniu podnikateľského prostredia,“ vysvetľuje Matúš Medvec. Od začiatku roku 2020 využilo služby informačného centra mesačne priemerne 450 klientov. Denne to je 20 až 30 klientov, ktorí sa najčastejšie pýtajú na oblasť ochranných známok a zaujímajú sa o informácie z registrov úradu. Telefonické služby sú rýchly a efektívny spôsob, ako sa klienti dozvedia relevantné informácie súvisiace s priemyslenými právami. Za obdobie roka 2019 bolo v informačnom centre vybavených spolu 5 591 žiadostí o informáciu. Dlhodobo je najviac telefonických žiadostí, a to 4 138, takže odborníci budú k dispozícii každý pracovný deň do 16.00 hod. a v stredu do 17.00 hod.

Úrad zároveň prepojil informačné centrum s odbornými útvarmi tak, aby kvalifikovanú a rýchlu odpoveď dostal každý podnikateľský subjekt.

Pre verejnosť je úrad otvorený každý deň. Podľa formy komunikácie bolo v minulom roku 1 292 mailových dopytov a osobne úrad navštívilo 147 podnikateľov.

Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o možnom, a čo najvhodnejšom spôsobe ochrany duševného vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok, o správnych poplatkoch, ako aj o medzinárodnom systéme prihlasovania priemyselných práv. Služba zahŕňa i poskytovanie verejne dostupných informácií z registrov úradu.

Prioritou nového vedenia ÚPV SR sú transparentné služby, otvorená komunikácia, efektívnejšie fungovanie úradu a najmä zrýchlenie konaní.

Oficiálna tlačová správa v PDF - Tlacova sprava UPV SR_26062020 (.pdf, 106 kB)

#patent

Kontakt pre médiá:
Erika Presperínová,
+421 905 529 310,
erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR

Dátum článku: 26.6.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky