Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Japonsko pristúpilo k Dohovoru o patentovom práve a k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky

Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ako depozitár medzinárodných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva informuje, že Japonsko sa stalo zmluvnou stranou Dohovoru o patentovom práve a tiež zmluvnou stranou Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky. Obe tieto medzinárodné zmluvy vo vzťahu k Japonsku vstúpia do platnosti 11. júna 2016.

Bližšie informácie (v anglickom jazyku) sú k dispozícii na webovom sídle japonského ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu.

Dátum článku: 21.3.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky