Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ján Bahýľ (1856 – 1916), držiteľ 17-tich patentov

Pri príležitosti stého výročia úmrtia Jána Bahýľa si predstavitelia Úradu priemyselného vlastníctva uctili jeho pamiatku na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave. Významný slovenský vynálezca zomrel 13. marca 1916.

Ján Bahýľ sa narodil 25. mája 1856 vo Zvolenskej Slatine, kde vychodil aj základnú školu. Následne pokračoval na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kde v roku 1869 maturoval a získal diplom technického kresliča. V rámci vojenskej služby vyštudoval Vojenskú akadémiu vo Viedni. Podal niekoľko podnetných návrhov a zlepšení pre uhorskú armádu v oblasti techniky a stavebníctva. Jeho hlavná myšlienka bola konštrukcia vrtuľníka s motorickým pohonom na benzín. 5. mája 1905 sa vynálezca na svojom stroji vzniesol v Bratislave do výšky 4 metrov a preletel 1500 m. 

Bol držiteľom 17-tich patentov z viacerých technických oblastí ako stavebníctvo, hydraulika a letectvo. Okrem najznámejšieho vrtuľníka patrili k jeho objavom aj parný tank, výťah na Bratislavskom hrade, vznášacie balóny, vodné čerpadlo, vložka do kachlí na lepšie vymetanie paliva či využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie. Spolu s A. Marschalom skonštruovali prvý automobil s benzínovým motorom a akumulátorom na Slovensku. V Bratislave si tiež sám vyprojektoval a postavil jednoposchodový dom na Holubyho ulici.

V roku 1892 sa v Bratislave oženil s Rozáliou Schwanzerovou, s ktorou mal tri deti, dve dcéry (Fridu a Vilhelmínu) a syna Gustáva. Jeho potomkovia ostali bezdetní. Jeho želaním preto bolo, aby všetky doklady o udelených patentoch ostali v jeho rodisku Zvolenskej Slatine u príbuzných.

Jeho všestrannosť bola jedným z dôvodov, prečo po ňom predstavitelia ÚPV SR pomenovali ocenenie, ktoré slúži na pozdvihnutie vedecko-technickej tvorivosti na Slovensku. Cenou Jána Bahýľa úrad oceňuje fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú pôvodcami alebo majiteľmi v Slovenskej republike platných ochranných dokumentov majúcich mimoriadnu technickú alebo dizajnérsku hodnotu.

Prvým držiteľom ceny Jána Bahýľa sa v roku 1999 stal Matador, a. s., Púchov (Pôvodcovia: Ing. Jozef Žemľa, Eva Hajská, Ferdinand Grepiniak, Púchov, Patent SK č. 277872 – Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna.)


Fotogaléria k článku:

Fotogaléria

Fotogaléria

Dátum článku: 11.3.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky