Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Írske ochranné známky v TMview

Do databázy systému TMview pribudli od 18. decembra 2012 údaje k viac ako 154 000 írskym ochranným známkam. Celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných známok v databáze presahuje 9,7 milióna.

Počet úradov poskytujúcich bezplatne údaje o ochranných známkach v systéme TMview sa týmto zvýšil na 25. Okrem írskeho sú to úrady krajín Beneluxu, Bulharska, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska, Talianska a inštitúcií WIPO a OHIM. Viac informácií je uvedených v starších článkoch podľa ďalej pripojeného zoznamu.

Systém TMview od svojho spustenia 13. apríla 2010 potvrdzuje svoju obľúbenosť u používateľov. Od uvedenia do prevádzky navštívilo jeho webové stránky už vyše 980 000 návštevníkov zo 185 rôznych krajín, pričom medzi najčastejších patria používatelia zo Španielska, Nemecka a Talianska.

Podrobnejšie informácie sú uvedené priamo na stránke http://www.tmview.europa.eu dostupnej aj v slovenskom jazyku.

Staršie články:

17.12.2012 Poľské ochranné známky v TMview
14.11.2012 Nemecké a rakúske ochranné známky v TMview
01.10.2012 Maltské ochranné známky sprístupnené v TMview
25.06.2012 Maďarské ochranné známky sprístupnené v TMview
23.04.2012 Fínske a lotyšské ochranné známky sprístupnené v TMview
31.01.2012 Spustená nová verzia TMview
30.01.2012 Rumunské, litovské a švédske ochranné známky sprístupnené v TMview
03.05.2011 Francúzske ochranné známky sprístupnené v TMview
13.12.2010 Bulharské ochranné známky sprístupnené v TMview
25.10.2010 Estónske ochranné známky sprístupnené v TMview
13.10.2010 TMview už ponúka prístup k slovenským ochranným známkam
29.09.2010 TMview bude čoskoro ponúkať prístup k údajom o slovenských ochranných známkach
13.04.2010 Spustenie projektu TMview – bezplatný prístup k viac ako 5 miliónom ochranných známok

Dátum článku: 19.12.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky