Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Interview k Národnej stratégii DV v Bratislave a Košiciach

Tento týždeň sa začala 1. fáza prípravy Národnej stratégie v oblasti duševného vlastníctva (DV), ktorá bola v novembri 2016 odštartovaná úvodným stretnutím.
V dňoch 13. - 15. 2. sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnilo 14 interview so zástupcami verejného a akademického sektora a odborníkov z oblasti DV. Ďalšie 2 interview so zástupcami univerzity a súkromného sektora sa konajú dnes, 16. 2., v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Interview sú vedené medzinárodným konzultantom stratégie, Alfredom Radauerom z Technopolisu, Tamarou Nanayakkarou z odboru pre krajiny s tranzitívnou ekonomikou a rozvinuté krajiny (TDC) Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a národnou konzultantkou, Darinou Kyliánovou v koordinácii so zástupcami Úradu priemyselného vlastníctva SR - Tomášom Klinkom a Radkou Ličkovou.
Cieľom interview je získať od respondentov informácie o ich skúsenostiach s prácou v oblasti duševného vlastníctva, ale najmä o ich očakávaniach a návrhoch týkajúcich sa zamerania a cieľov stratégie. Z interview vzišlo mnoho zaujímavých návrhov, hlavne v oblasti vzdelávania o DV a tiež o vymožiteľnosti. Výsledkom tejto fázy stratégie bude hodnotiaca správa, ktorá je základom pre ďalšiu prácu na stratégii.

Fotogaléria k článku:

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Dátum článku: 16.2.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky