Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Innoinfo v BBRK SOPK

Innoinfo v BBRK SOPK

Predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth a riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory (BBRK SOPK) Marína Spirová podpísali 27. septembra dohodu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej bude v BBRK SOPK vytvorené informačno-poradenské miesto ÚPV SR pre inovácie – innoinfo.

    V banskobystrickom regióne mal ÚPV SR pôvodne uzatvorenú takúto zmluvu s Lučeneckou regionálnou komorou SOPK, ale tá bola 1. januára 2010 pretransformovaná na lučeneckú kanceláriu BBRK SOPK.

    M. Spirová v mene BBRK SOPK prejavila záujem o poradenstvo zo strany expertov ÚPV SR v oblasti ochrany duševného vlastníctva, o spoluprácu pri organizovaní odborných seminárov a súťaže o cenu za inovácie – Krištáľový Merkúr. BBRK SOPK zabezpečí propagáciu ochrany duševného vlastníctva na svojom webovom sídle a v časopise Obchod Priemysel Hospodárstvo.

    V sieti innoinfo má ÚPV SR 15 subjektov.

Dátum článku: 28.9.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky