Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Informačný portál "WIPO GOLD"

Dňa 1. júna 2010 sprístupnila Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) na svojej webovej stránke komplexný informačný portál “WIPO GOLD” (http://www.wipo.int/wipogold/en/ ).

Portál umožňuje verejnosti rýchly a jednoduchý prístup k širokej palete informačných zdrojov WIPO (napr. triedenia, WIPO štandardy, registre, štatistiky, texty medzinárodných a národných právnych predpisov). Portál "WIPO GOLD" je dynamický a rozvíjajúci sa informačný nástroj, ktorý sa bude priebežne rozširovať, dopĺňať a zlepšovať.

Dátum článku: 21.6.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky