Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Hostia z Japonska v ÚPV SR

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth privítal dnes v Banskej Bystrici japonskú delegáciu v zložení Takuya Tanabu, riaditeľ sekcie duševného vlastníctva JETRO (Japan External Trade Organisation)1 a Hideaki Shimada, zástupca riaditeľa kancelárie riadenia kvality Japonského patentového úradu (JPO); v úlohe pozorovateľa na stretnutí je Katalin Miklóová, vedúca farmaceutickej a poľnohospodárskej sekcie Maďarského úradu duševného vlastníctva.

   Návšteva sa uskutočnila v súvislosti s nedávnym podpísaním Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte (VPI). Totiž, pred vymenovaním VPI za orgán pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum Zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a schválením Valným zhromaždením členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa vyžaduje asistencia jedného alebo viacerých už fungujúcich medzinárodných orgánov zameraných na rešerš a predbežný prieskum. V prípade Slovenska aj Maďarska bol určený JPO.

   Cieľom návštevy hostí z Japonska je teda posúdiť pripravenosť ÚPV SR na plnenie funkcií spomínaných orgánov v rámci Vyšehradského patentového inštitútu a prediskutovať prípadnú pomoc zo strany JPO.

Fotogaléria:

Fotogaléria zo stretnutia

Fotogaléria zo stretnutia


1 JETRO (Japan External Trade Organisation) je japonská vládna organizácia zameraná na rozvoj obchodu a investícií. Jej cieľom je rozvíjať obchodné vzťahy. Má pobočky na celom svete, v Európe je ich 16, http://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide/europe.

Dátum článku: 11.3.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky