Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Hodnotenie Slovenska v rebríčku Globálneho inovačného indexu 2020

Hodnotenie Slovenska v rebríčku Globálneho inovačného indexu 2020

Radi by sme upozornili na nové vydanie Globálneho inovačného indexu 2020, ktorý sa tohto roku venuje téme: kto bude financovať inovácie? Informuje o najnovšom rebríčku inovácií, o súčasnom stave financovania a pýta sa, ako pandémia COVID-19 ovplyvňuje prístup podnikateľov k rôznym formám financovania inovácií.
    Svetová organizácia duševného vlastníctva sa prostredníctvom zapojenia do Globálneho inovačného indexu 2020 snaží prispieť k zlepšeniu informovanosti o inovačných politikách a uľahčiť dialóg medzi verejným a súkromným sektorom, ktorý pomáha tvorcom politík, vedúcim predstaviteľom podnikov a iným zainteresovaným stranám hodnotiť ich inovačný pokrok.
    Globálny inovačný index radí svetové ekonomiky podľa ich inovačných schopností a skladá sa približne z 80 ukazovateľov, rozdelených do inovačných vstupov a výstupov.
    Pri tvorbe inovácií sú dôležité inovačné vstupy, ako je vysoko kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a výskumné pracoviská, služby pre podnikateľov, dostatočný počet dodávateľov, sofistikovaný trh, infraštruktúra a prístup ku kapitálu.
    Inovačný výstup je široký pojem líšiaci sa od odvetvia k odvetviu. Merať ho, znamená vyčísliť, do akej miery nápady na nové výrobky a služby, pochádzajúce z inovatívnych odvetví, predstavujú ekonomickú pridanú hodnotu a ovplyvňujú schopnosť preniknúť na trh.
    Slovenskej republike v celkovom hodnotení spomedzi 131 ekonomík uvedených v Globálnom inovačnom indexe patrí 39. miesto, pričom dosahuje lepšie výsledky v inovačných výstupoch ako vstupoch.

Slovenská republika

Zdroj informácií: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/

Dátum článku: 7.9.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky