Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Harmonizácia databázy tovarov a služieb TMclass

V rámci projektu harmonizácie databázy tovarov a služieb bol uskutočnený ďalší dôležitý krok k integrácii Úradu priemyselného vlastníctva SR do spoločnosti úradov EU. Výsledkom spolupráce Úradu priemyselného vlastníctva SR s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) je skutočnosť, že slovenská verzia spoločnej harmonizovanej databázy v oblasti zatrieďovania tovarov a služieb je od 31. mája prístupná pre všetkých užívateľov prostredníctvom databázy tovarov a služieb TMclass.

Dátum článku: 4.6.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky