Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Filipíny súčasťou TM View

    Úrad duševného vlastníctva Filipín (IPOPHL) 23. marca 2015 sprístupnil údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TM View spravovaný Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu. 

    IPOPHL ako prvý pristúpil do ASEAN TM View, ktorý bol vytvorený patentovými a známkovými úradmi členských štátov juhoázijského zoskupenia ASEAN s podporou EÚ – ASEAN projektu zameraného na ochranu práv priemyselného vlastníctva a koordinovaného OHIM-om. 

    Rozhodnutie IPOPHL pristúpiť do TM View je výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce OHIM-u s jeho partnermi po celom svete. 

    Najnovšie rozšírenie databázy zvýšilo počet participujúcich úradov na 38 a spolu s 325 000 ochrannými známkami Filipín aktuálne TM View poskytuje informácie a prístup k takmer 25,3 milióna ochranných známok

    Od spustenia TM View 13. apríla 2010 bolo v systéme vykonaných vyše 12,1 milióna vyhľadávaní používateľmi zo 151 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Španielsku, Nemecku a v Taliansku.

https://oami.europa.eu

Dátum článku: 27.4.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky