Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Fejky pochádzajú z kontajnerov

Fejky pochádzajú z kontajnerovBanská Bystrica 24. marca 2021

„Fejky pochádzajú z kontajnerov“

Uvedené tvrdí celoeurópska štúdia zaoberajúca sa falšovaným tovarom. Obchod s falšovaným tovarom predstavuje významné riziko a má rastúci trend. Stáva sa výrazným zdrojom príjmu pre šedú ekonomiku i organizované skupiny a navyše poškodzuje podnikateľské prostredie pre tých, ktorí pri podnikaní rešpektujú ochranu značiek.

Falšované tovary sa prepravujú prakticky všetkými možnými prostriedkami. Okrem toho, že rastie počet malých balíkov s falšovaným tovarom, tak z hľadiska hodnoty jednoznačne prevažujú falšované tovary prepravované nákladnou dopravou. Dominuje kontajnerová doprava, ktorá sa stala univerzálnym prostriedkom na prepravu tovaru, pretože veľkokapacitné kontajnery zvýšili efektívnosť a znížili jej náklady. Uvedené je dôležité najmä preto, že sa ňou prepravuje viac ako 80 % tovaru v rámci medzinárodného obchodu.

„Ukazuje sa, že námorná doprava je i naďalej hlavným kanálom na prepravu falšovaného tovaru, pričom Čína je jeho hlavným zdrojom a celosvetovo sa podieľa až 79 % na celkovej hodnote zaistených falzifikátov prepravovaných kontajnermi. Ku krajinám obchodujúcim s falšovaným tovarom patria aj India, Malajzia, Mexiko, Singapur, Thajsko, Turecko a Spojené arabské emiráty,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Dodatočná analýza vykonaná naprieč krajinami EÚ ukázala, že viac ako polovica lodných kontajnerov prepravovaných zo zmienených krajín vstúpila do EÚ cez Nemecko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Potom sú tu krajiny EÚ, ako napríklad Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko a Grécko, kde sa všeobecne obchoduje s relatívne nízkym počtom kontajnerov, ale obsahujú výrobky so sofistikovanými metódami falšovania.

Kontajnerové lode na jednej strane znižujú náklady medzinárodného obchodu, ale vo vysokej miere sa zneužívajú na prepravu falšovaného tovaru. Zaistenie falzifikátov, od elektroniky cez odevy, kozmetiku, hračky i farmaceutické výrobky, dodávaných v kontajneroch predstavuje 56 % z celkovej hodnoty zaistených falzifikátov, kým 44 % tvoria falzifikáty pochádzajúce napr. z kamiónovej alebo cestnej dopravy.

„Celkovo dosiahol svetový obchod s falšovaným tovarom 460 miliárd eur, čo predstavuje približne 3,3 % svetového obchodu. Falošný tovar predstavoval 6,8 % dovozu tovaru z tretích krajín do EÚ v hodnote 121 miliárd eur. Výška strát v dôsledku falšovania a pirátstva sa v SR odhaduje na 456 mil. eur a z dôvodu falšovania tovarov je celková hodnota ušlého zisku 84 eur na obyvateľa Slovenska,“ konštatuje Medvec.


Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

#falsovanie #euipo #falosnytovar #dobretrebachranit

Kontakt pre médiá:
Erika Presperínová,
+421/905 529 310,
erika.presperinova@indprop.gov.sk

Prílohy:
Štúdia EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/misuse-of-containerised-maritime-shipping

Dátum článku: 25.3.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky