Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Falšovaním vznikajú na Slovensku ročne straty na štátnych príjmoch vo výške 456 mil. eur

Banská Bystrica 8. júla 2020  

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) informuje, že výška ročných strát za rok 2019 v dôsledku falšovania a pirátstva sa odhaduje na 456 mil. eur, čo zodpovedá 12,3 % predaja v rámci 11 odvetví. Podľa globálnej analýzy celková hodnota ušlého zisku na Slovensku zodpovedá 84 eurám na slovenského občana ročne. Ide o druhé hodnotenie podľa odvetví známych svojou zraniteľnosťou v prípade porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré vydala naša partnerská organizácia na európskej úrovni,  Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“), v súvislosti s ekonomickým dosahom falšovania a pirátstva v EÚ. Objem ušlého zisku klesá vo všetkých sledovaných oblastiach a problémové zostávajú odvetvia odevov, obuvi, doplnkov,  odvetvia kozmetických prípravkov a prípravkov pre osobnú starostlivosť.

Nástup vyspelejších technológií má na povahu a rozsah falšovania významný vplyv. Falšovatelia využívajú platformy, ktoré uľahčujú šírenie reklamy, predaj a distribúciu falšovaného a pirátskeho tovaru rastúcemu počtu spotrebiteľov. V posledných rokoch sa aj trhy sociálnych médií javia ako kľúčová platforma, v ktorej sa falšovatelia snažia osloviť vysoký počet spotrebiteľov s nízkym rizikom odhalenia zo strany orgánov presadzovania práva. Z dôvodu falšovania v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny sa konkrétne straty z predaja zvýšili o viac ako 2,5 miliardy eur. Ide o najvyšší nárast spomedzi všetkých skúmaných odvetví.

„Prítomnosť falšovaných výrobkov na trhu EÚ znamená ročnú stratu na tržbách z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny vo výške približne 14,1 % (9,6 miliardy eur). Pre Slovensko je tento údaj 16,7 %, čo sa rovná strate z predaja vo výške 49 mil. eur ročne, čiže nárast o 17 mil. eur od posledného odhadu,“ dodáva predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Slovensko prichádza  o milióny  eur ročne nielen v dôsledku prítomnosti falšovaných tovarov na trhu, ale z toho znížených priamych a nepriamych daní.

„Okrem ekonomických strát predstavuje falšovaný tovar významné zdravotné riziko pre spotrebiteľov a spôsobuje aj hospodárske škody, ktoré sú v rámci štyroch odvetví – farmaceutické výrobky, kozmetická a osobná starostlivosť, víno a liehoviny, hračky a hry, v celkovej strate z predaja na úrovni 187 mil. eur ročne,“ dodáva predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Úrad priemyselného vlastníctva SR úzko spolupracuje s kompetentnými úradmi v tejto oblasti, najmä s Finančným riaditeľstvom SR (ďalej len „FR SR“), ktoré sa venuje opatreniam proti falšovaniu tovarov a  výkonu ochrany práv majiteľov v oblasti práv duševného vlastníctva. ÚPV SR v súčinnosti s FR SR v prípade potreby poskytuje informácie z registrov úradu.

ÚPV SR predsedá medzirezortnej komisii pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, čím je vytvorená platforma na efektívnejšiu spoluprácu najmä s FR SR a Policajným zborom SR. „Medzirezortná komisia má zároveň za úlohu koordinovať výmenu požadovaných informácií týkajúcich sa falšovania a autorského pirátstva na území Slovenskej republiky s európskym strediskom,“ dodáva predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

#patent #falsovanie #dusevnevlastnictvo #dobretrebachranit

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR

Príloha:
Banská Bystrica 8. júla 2020 

Najviac zneužívané tovary – falšovanie

 Medzi najviac zneužívané tovary, podľa štúdie, ktorú uskutočnil európsky partner úradu EUIPO, patrí:

Elektronika predstavuje čoraz častejšie falšovanú kategóriu tovaru. Bežnými príkladmi sú mobilné telefóny a príslušenstvo, najmä nabíjačky a počítačové vybavenie.
Potraviny a nápoje majú falšovatelia aj naďalej vo veľkej obľube a EÚ sa v rastúcej miere stáva jedným z významných cieľových trhov pre falšované potraviny a nápoje. Medzi odhalené falšované potraviny patria sušené mlieko pre dojčatá, bujónové kocky, syr, káva, olivový olej a cestoviny. Keďže falšovaný tovar má takmer vždy nízku kvalitu a vyrába sa v nehygienickom prostredí, môže byť vážnym rizikom pre zdravie a kvalitu života spotrebiteľov. V niektorých prípadoch sa dokonca zistilo, že falšované potraviny obsahujú nebezpečné zložky.

Pre spotrebiteľov v EÚ predstavujú okrem potravín značné riziko aj falšované alkoholické nápoje. Najmä liehoviny a víno sú pre organizované zločinecké skupiny obľúbeným tovarom na falšovanie. Často plnia lacným vínom fľaše s etiketami drahých vín, niekedy dokonca do falšovaných liehovín pridávajú čistý alkohol.
Luxusné výrobky, odevy a doplnky tradične patria medzi najobľúbenejšie kategórie výrobkov (a naďalej patria medzi najčastejšie odhalené prípady) falšovaného tovaru.
Keďže pesticídy dnes patria medzi najviac regulované výrobky na svete, nie je prekvapením, že sa v EÚ obchoduje so širokou škálou falzifikátov.
Falšované lieky predstavujú pre EÚ rastúcu hrozbu, ktorá sa týka veľkého množstva členských štátov.
Počet odhalených falšovaných tabakových výrobkov, prevažne cigariet, už štvrtý rok za sebou klesá. Napriek tomu boli cigarety v roku 2017 v zozname najčastejšie odhaleného falšovaného tovaru na treťom mieste. Nelegálne továrne sú čoraz sofistikovanejšie a modernejšie, pričom dokážu vyrobiť až dva milióny cigariet denne.
A napokon, v uplynulých rokoch výrazne stúpol počet odhalených falšovaných automobilových dielov. Falšovatelia vyrábajú širokú škálu rôznych automobilových súčiastok vrátane brzdových doštičiek, airbagov a filtrov.

Dátum článku: 8.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky