Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Falšovanie spôsobuje straty vo výške 60 miliárd EUR ročne

Z nového výskumu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyplýva, že falšovanie v 13 dôležitých hospodárskych odvetviach EÚ stojí 60 miliárd EUR ročne.


Zo súčasných údajov vyplýva, že v dôsledku prítomnosti falošných výrobkov na trhu dosahujú priame ročné straty v týchto odvetviach 60 miliárd EUR, čo zodpovedá 7,5 % ich predaja. Akumulované straty sa rovnajú 116 EUR na občana EÚ ročne. Keďže legitímni výrobcovia vyrábajú menej ako by mohli, ak by nedochádzalo k falšovaniu, a preto majú nižší počet zamestnancov, priama strata v týchto odvetviach sa vyčísľuje na 434 000 pracovných miest.

V správe sa odhaduje, že v dôsledku existencie falšovania v 13 odvetviach na Slovensku sa každoročne stráca 15,3 % priameho predaja. To zodpovedá približne 600 mil. EUR, resp. 111 EUR na obyvateľa Slovenska za rok. Skúmalo sa týchto 13 odvetví: kozmetika a prípravky starostlivosti o telo; odevný tovar, obuv a doplnky; športový tovar; hračky a hry; šperky a hodinky; kabelky a batožina; hudobné nahrávky; liehoviny a vína, lieky, pesticídy, smartfóny, batérie a pneumatiky.

Údaje pochádzajú z cyklu výskumných prác, ktoré úrad EUIPO uskutočnil za posledných 5 rokov a po prvýkrát ich výsledky zverejnil v jednej správe. V dnes zverejnenej súhrnnej správe sú sústredené aj výsledky výskumu týkajúceho sa príspevku duševného vlastníctva k hospodárstvu EÚ a nákladov vznikajúcich pre medzinárodný obchod v dôsledku falšovania a pirátstva. Uvádza sa v nej aj súhrn opatrení, ktoré vnútroštátne, regionálne a medzinárodné organizácie prijali na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Zhrnutie (v slovenskom jazyku) (.pdf, 296 kB)

Infografika (v slovenskom jazyku) (.pdf, 241 kB)

Celá správa (v anglickom jazyku) (.pdf, 1,25 MB)

Tlačová správa EUIPO (v slovenskom jazyku) (.pdf, 291 kB)

Dátum článku: 6.6.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky