Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európsky vynálezca roka 2014

Európsky patentový úrad oznamuje, že návrhy na cenu Európsky vynálezca roka 2014 je možné podávať do 30. septembra 2014.

Cena Európsky vynálezca roka, ktorú udeľuje Európsky patentový úrad pravidelne od roku 2006, má pomôcť zviditeľniť dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumu v európskych, ale aj v neeurópskych krajinách a zároveň podporiť kreativitu a motivovať vynálezcov v propagácii ich produktov. Cena patrí medzi jedno z najprestížnejších ocenení v tejto oblasti.

Cena sa udeľuje v piatich kategóriách: Priemysel, Malé a stredné podniky, Výskum, Celoživotné dielo a Neeurópske štáty. Porota sa skladá z podnikateľov, manažérov, vedcov, vynálezcov či žurnalistov. Kritériami sú najmä miera invencie, komerčný úspech či pridaná hodnota pre hospodárstvo a spoločnosť.

Návrh na udelenie ceny môže podať ktokoľvek, kto má vedomosť o prevratnom vynáleze, ktorý významne prispel k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju. Jednotliví vynálezcovia, malé a stredné podniky, univerzity a verejné výskumné organizácie môžu na cenu navrhnúť aj sami seba alebo ich môže navrhnúť iná osoba.

Elektronický formulár na podanie návrhu nájdete na:
www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

Na uvedenej stránke je zverejnený aj formulár na podanie návrhu, ktorý po vyplnení a vytlačení možno poslať poštou alebo e-mailom.

Viac informácií nájdete na www.epo.org/learning-events/european-inventor.html

Dátum článku: 20.8.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky