Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európsky patentový úrad zverejnil výzvu na predkladanie návrhov v oblasti výskumu duševného vlastníctva

Európsky patentový úrad (EPÚ) podporuje aktivity v oblasti špičkového výskumu duševného vlastníctva s cieľom poskytnúť inštitúciám a politikom, ktorí navrhujú a prijímajú strategické rozhodnutia, vedecké poznatky z oblastí, v ktorých hrá nehmotný majetok, inovácie a práva duševného vlastníctva kľúčovú úlohu. Cieľom akademického výskumného programu EPÚ je predovšetkým povzbudiť výskum o úlohe patentov v európskom hospodárstve a podporiť šírenie výsledkov výskumu.

Maximálna výška grantu na projekt je 100 000 EUR.

Termín prekladania návrhov je 16. jún 2020.

Viac informácií nájdete na stránke EPÚ.

Dátum článku: 4.5.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky