Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie

V roku 2013 zadal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vypracovanie štúdie s názvom Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie, ktorej cieľom bolo preskúmať postoje Európanov k DV, mieru rešpektovania týchto práv Európanmi a koncepciu ako celok.

Štúdia, ktorá sa uskutočnila v roku 2016, obsahuje aktualizovanú analýzu a porovnanie s výsledkami štúdie z roku 2013 na základe nového kvantitatívneho prieskumu a prehľadu literatúry.

Vzťahuje sa na obyvateľstvo príslušných členských štátov EÚ a obyvateľov v každom z 28 členských štátov vo veku od 15 rokov. Celkovo sa vykonalo 26 555 rozhovorov.

Podľa výsledkov štúdie rastie rešpekt k ochrane duševného vlastníctva, pretože sa takmer všetci respondenti (97 %) domnievajú, že je dôležité, aby si vynálezcovia, tvorcovia a výkonní umelci mohli chrániť svoje práva a mať zaplatenú svoju prácu. Toto presvedčenie odhaľuje náklonnosť k zásadám a uznávaniu výhod vyplývajúcich z ochrany PDV.

Štúdia bola predstavená 23. marca 2017 na zasadaní Výboru Európskeho parlamentu pre právne záležitosti výkonným riaditeľom Úradu Europskej únie pre duševné vlastnictvo Antoniom Campinosom.

Zhrnutie (v slovenskom jazyku)

Celá štúdia (v anglickom jazyku)

Viac informácií na: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2017

Dátum článku: 27.3.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky