Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európska únia ratifikovala Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Dňa 26. novembra 2019 Európska únia, zastúpená fínskym predsedníctvom v Rade EÚ, ako v poradí piata zmluvná strana uložila na pôde Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve prístupové listiny k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach.
Tým sa naplnila podmienka počtu zmluvných strán na nadobudnutie platnosti zmluvného nástroja a Ženevský akt nadobudne platnosť 26. februára 2020.
Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu, ktorá v súčasnosti zahŕňa 28 členov vrátane siedmich členských štátov EÚ, ponúka spôsob zabezpečenia ochrany označení pôvodu prostredníctvom jedinej registrácie. Ženevský akt modernizuje Lisabonskú dohodu z roku 1958, rozširuje jej pôsobnosť z označení pôvodu na všetky zemepisné označenia a umožňuje vstup medzinárodným organizáciám, ako je Európska únia. Vďaka členstvu EÚ v Ženevskom akte sa bude medzinárodná ochrana vzťahovať aj na zemepisné označenia EÚ.

Viac informácií nájdete na odkaze: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html

Dátum článku: 12.12.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky