Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európska únia chce čo najrýchlejšie ukončiť diskusie o vzniku jednotného patentového systému

Dňa 31. decembra 2012 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany a nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov.
     Vyše 10-ročné intenzívne diskusie o patentovej reforme v EÚ, zavedení jednotného patentu a spoločného súdneho systému by podľa predpokladov mali byť zavŕšené v tomto roku na februárovom rokovaní Rady pre konkurencieschopnosť podpisom medzinárodnej Dohody o vytvorení Jednotného patentového súdu.      Spomínané nariadenia sa začnú uplatňovať od 1. januára 2014 alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody o Jednotnom patentovom súde, podľa toho, čo nastane neskôr. Podmienkou nadobudnutia platnosti dohody je jej ratifikácia aspoň 13-timi štátmi, medzi ktorými nesmú chýbať Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. 

     Nový európsky patent s jednotným účinkom má byť jednoduchší, zníži náklady na zabezpečenie ochrany vynálezov a zvýši právnu istotu. V súčasnosti sú náklady na získanie európskeho patentu na starom kontinente 18-krát drahšie ako v USA a 60-krát drahšie ako v Číne. Cena patentov v rámci jednotného patentového systému v EÚ by mala z 36-tisíc eur klesnúť na necelých 5-tisíc eur. Dohoda o vytvorení jednotného patentového systému významnou mierou zvýši konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a podporí tvorbu inovácií.

     Dňa 11. decembra 2012 bolo sprístupnené stanovisko generálneho advokáta k žalobám Španielska a Talianska o neplatnosť rozhodnutia, ktorým Rada (EÚ) povolila 25-tim členským štátom EÚ nadviazať posilnenú spoluprácu na účely vytvorenia jednotnej patentovú ochrany. Generálny advokát navrhol, aby Súdny dvor Európskej únie žaloby zamietol.

Dátum článku: 8.1.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky