Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Európska patentová organizácia a jej členské krajiny sa stretávajú v Bratislave, aby prehodnotili politiku spolupráce

Mníchov/Bratislava 15. júna 2011 – Európsky patentový úrad (EPÚ) a členské krajiny Európskej patentovej organizácie (EPO) sa v dňoch 14. – 15. júna stretávajú v Bratislava, aby prerokovali možnosti ďalšej spolupráce s cieľom zlepšiť kvalitu a efektívnosť európskeho patentového systému tak, aby lepšie slúžil rozvoju priemyslu. Stretnutie sa koná v období, keď Európska únia prehodnocuje svoju stratégiu v oblasti práv duševného vlastníctva. Jej hlavnými prioritami sú zavedenie systému jednotnej patentovej ochrany a právnych sporov a zlepšenie prostredia pre inovácie.

Prezident EPÚ Benoît Battistelli v úvodnom prejave zdôraznil potrebu užšej spolupráce medzi EPÚ a členskými krajinami EPO. „Ide o vzrušujúce obdobie, keď Európa v otázkach priemyselného vlastníctva napreduje. Potrebujeme prehodnotiť spôsob spolupráce s národnými patentovými úradmi, aby sme zabezpečili úspešnosť nášho úsilia a poskytovali európskemu priemyslu lepší servis."

Od tohtoročného stretnutia, ktorého organizátorom je Úrad priemyselného vlastníctva SR, sa očakáva nastolenie novej éry spolupráce medzi EPÚ a členskými štátmi EPO. Stretnutie sa zameriava na tri hlavné témy: organizovanie školení, zvýšenie povedomia o priemyselnom vlastníctve a patentové informácie a nástroje IT, služby a štandardy.

„Naša organizácia má 38 členských štátov, z ktorých sedem do nej vstúpilo v roku 2007," uviedol viceprezident EPÚ pre medzinárodné otázky Raimund Lutz. „Politiku spolupráce EPÚ je potrebné prehodnotiť a adaptovať, aby riešila výzvy rastúceho počtu členov a ich rôznorodosť. Naša stratégia by mala byť flexibilnejšia a zohľadňovať individuálne potreby jednotlivých krajín," povedal.


Prelomenie jazykových bariér

Príkladom spolupráce, ktorá bude prínosom pre európsky obchod, je spoločný projekt medzi EPÚ a národnými patentovými úradmi v oblasti strojového prekladu 28 európskych jazykov. Poskytne hlavný zdroj technických informácií firmám a vynálezcom v rámci Európy v ich vlastnom jazyku. „Cieľom je prelomiť jazykové bariéry a sprístupniť patentové informácie používateľom patentového systému, predovšetkým malým a stredným podnikom (MSP), ako aj znížiť náklady na preklady, čo zvýši konkurencieschopnosť európskych firiem na svetových trhoch," vyjadril sa prezident Battistelli. Tento projekt bude založený na partnerských dohodách podpísaných v marci medzi EPÚ a spoločnosťou Google o strojovom preklade patentov v 28 európskych jazykoch plus čínština, japončina, kórejčina a ruština.

Program na strojový preklad zohrá dôležitú úlohu aj v prípade plánovaného jednotného patentu, ktorý v súčasnosti európske inštitúcie prerokúvajú a ktorého cieľom je zjednodušiť postupy a znížiť náklady na ochranu vynálezov v Európe.

Vo svojich úvodných poznámkach na konferencii poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ivan Štefanec uvítal pokrok v oblasti vytvárania jednotného patentu: „Nemôžeme si dovoliť nepočúvať používateľov, ktorí volajú po cenovo dostupnom a celosvetovo konkurencieschopnom patentovom systéme v rámci celej EÚ," uviedol. „Zavedenie jednotného patentového systému prichádza pre Slovensko v pravý čas. Po rokoch posilňovania našej ekonomiky prostredníctvom zahraničných investícií v pásovej výrobe sa naliehavo usilujeme o naštartovanie ‚tvorivejších’ hospodárskych odvetví."

EPÚ poskytuje jednotlivým vynálezcom a firmám z celého sveta centralizovaný servis na jednom mieste. Umožňuje im získať ochranu ich patentu až v 40 európskych štátoch prostredníctvom jednotného postupu – podaním len jednej žiadosti. EPÚ je dnes druhou najväčšou európskou organizáciou, ktorá zamestnáva 7 000 ľudí viac ako 30 rôznych národností v Mníchove, Haagu, Berlíne, Viedni a Bruseli. Je výkonným orgánom Európskej patentovej organizácie, pričom je financovaný plne z vlastných zdrojov s ročným rozpočtom na úrovni 1,6 miliardy eur.

Zdroj: http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2011/20110615.html

Dátum článku: 15.6.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky