Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Espacenet – jeden z projektov bilaterálnej spolupráce medzi ÚPV SR a EPÚ

Espacenet je databáza prevádzkovaná Európskym patentovým úradom (EPÚ), obsahuje viac ako 80 miliónov patentových dokumentov z celého sveta vrátane slovenských a poskytuje rôzne možnosti vyhľadávania patentových dokumentov. K užitočným funkciám určite patrí prepojenie s Európskym patentovým registrom a prekladový nástroj Patent Translate.

ÚPV SR pravidelne, na mesačnej báze, odosiela do EPÚ patentové dokumenty vydané úradom a tiež preklady zahraničných dokumentov do slovenského jazyka. Dokumenty sú následne doplnené do databázy Espacenet. Všetky dokumenty odosielané do EPÚ prechádzajú v úrade kontrolou kvality.

V rámci projektu prebehla v minulom období lokalizácia používateľského prostredia a Espacenet je kompletne dostupný v slovenskom jazyku. Všetky novopridané položky sú priebežne prekladané do slovenčiny.

V roku 2013 budú dodávky patentových dokumentov do EPÚ v rámci projektovej spolupráce pokračovať.

V závere roka 2014 sa očakáva zaradenie slovenského jazyka do nástroja Patent Translate implementovaného do Espacenetu, čo umožní preklad anotácií aj do slovenčiny.

Dátum článku: 6.3.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky