Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

EPÚ a OHIM podpísali memorandum o porozumení

Alicante, Španielske kráľovstvo, 4. mája 2011

Prezident Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny) (OHIM) António Campinos a prezident Európskeho patentového úradu (EPÚ) Benoît Battistelli podpísali Memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o systéme práv priemyselného vlastníctva a zlepšiť služby pre európske podniky, ktoré ho využívajú.

B. Battistelli zdôraznil potrebu posilniť komplementárny charakter priemyselných práv v prospech európskej ekonomiky: „Inovatívny produkt bude zahŕňať nielen nové technológie, ale bude sa odlišovať od ostatných konkurenčných produktov svojím 'vzhľadom a dojmom' a chytľavou značkou. Úspešné inovačné stratégie sú totiž postavené na efektívnom využívaní práv z ochranných známok a dizajnov.“

A. Campinos povedal, že dohoda s EPÚ bude mať výrazný vplyv na spoluprácu s národnými úradmi a zlepší aj vplyv EÚ v oblasti priemyselných práv na medzinárodnej scéne.

Spolupráca medzi oboma inštitúciami bude predovšetkým zameraná na organizovanie školení pre pracovníkov národných úradov o aktuálnych trendoch v oblasti priemyselných práv a na podporu služieb využívajúcich najnovšiu technickú infraštruktúru. Samozrejme, memorandum ponecháva priestor i pre ďalšie formy spolupráce v budúcnosti.

Memorandum bolo podpísané na záver zasadnutia Správnej rady OHIM-u za prítomnosti zástupcov členských štátov EÚ a používateľských organizácií systémov ochrannej známky a dizajnu Spoločenstva.

Dátum článku: 10.5.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky