Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Elektronické služby ÚPV SR

Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR.


Cieľmi národného projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR sú:

  1. Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb ÚPV SR, ktoré zabezpečia občanom/podnikateľom komfortné vybavovanie agendy týkajúcej sa priemyselného vlastníctva.
  2. Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva.
  3. Zabezpečenie používania elektronických služieb ÚPV SR v kontexte slovenského eGovernmentu podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) a Stratégie informatizácie verejnej správy (SIVS).

    Naplnením uvedených cieľov sa zabezpečí vyššia transparentnosť a kvalita poskytovaných služieb ÚPV SR, úspora nákladov na strane poskytovateľa aj používateľa, elektronická výmena súvisiacich dokumentov v rámci systému registrácie predmetov priemyselného vlastníctva v EÚ a lepšia informovanosť účastníkov konania pred ÚPV SR.

    Zmluva bola zverejnená 18. decembra 2012 podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR, a nadobudla účinnosť dňa 19. decembra 2012.

    Výška nenávratného finančného príspevku je 3 320 000,00 eur.

Dátum článku: 21.12.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky