Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Elektronické služby ÚPV SR

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR. V rámci vyzvania môže ÚPV SR predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorého hlavným cieľom bude vybudovať sofistikované elektronické služby umožňujúce odbornej, ale aj širokej verejnosti vybaviť agendu týkajúcu sa priemyselného vlastníctva elektronicky, bez potreby osobnej návštevy úradu. Konkrétne pôjde o:

  • podávanie prihlášok a následných dokumentov k vybraným predmetom priemyselného vlastníctva,
  • umožnenie elektronického prístupu ku všetkým dokumentom, ktoré je možné zverejniť,
  • umožnenie sledovania stavu konania o prihláškach všetkých predmetov priemyselného vlastníctva.

    Národný projekt Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na toto písomné vyzvanie predstavuje 3 320 000 eur. Projekt sa však do fázy realizácie dostane až po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podpise zmluvy medzi ÚPV SR a Ministerstvom financií SR.
    Dátum uzávierky písomného vyzvania je 5. decembra 2012. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dátum článku: 1.10.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky