Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Duševné vlastníctvo aktuálne - autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes (špecializovaný seminár)

Poznačte si v kalendári !!!

Dňa 22. novembra 2012 sa uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici pre členov združenia ELSA BB, ostatných študentov práva na Slovensku a pre akademickú obec špecializovaný seminár:Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes

Falšovanie a autorské pirátstvo sú pre naše hospodárstvo narastajúcou hrozbou. V rokoch 2005 až 2010 sa počet prípadov, keď sa na hraniciach EÚ zaregistroval tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, zvýšil z 26 704 na vyše 80 000. Podľa odhadov stratil európsky hudobný, filmový, televízny a softvérový priemysel v dôsledku autorského pirátstva iba v roku 2008 10 miliárd eur a viac ako 185-tisíc pracovných miest. Zatiaľ čo v minulosti sa oblasť porušovania DV sústredila najmä na hudobný a odevný priemysel (luxusné značky), v súčasnosti je falšovanie prítomné takmer v každej oblasti priemyslu vrátane farmaceutického, automobilového a potravinárskeho. Nekvalitné náhradné dielce či nekvalitné lieky a potraviny už nie sú len etickým a morálnym problémom, ale priamou hrozbou ľudských životov...
Cieľom seminára, ktorý je organizovaný v spolupráci so združením ELSA BB a CVTI SR, je poukázať na tento znepokojivý jav a spoločne hľadať riešenia, ako čo najúčinnejšie eliminovať praktiky falšovateľov, ktoré poctivé spoločnosti oberajú o desiatky, ba až stovky miliónov eur.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť na tomto seminári a pripomíname Vám, aby ste si nezabudli 22. november 2012 vyznačiť vo svojom kalendári ako deň, počas ktorého si môžete v podnetných diskusiách vymeniť svoje konkrétne skúsenosti a názory s renomovanými odborníkmi.

PROGRAM seminára

ONLINE PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR
(POZOR!!! obmedzený počet miest)

Dátum článku: 16.10.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky