Preskočiť na obsah Banner seminára - presmerovanie na aktualitu
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

Duševné vlastníctvo sa stáva čoraz dôležitejším faktorom pre rozvoj ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti a tiež pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti. V odvetviach, ktoré intenzívne využívajú právo duševného vlastníctva, sú mzdy vyššie o 46 percent v porovnaní s ostatnými oblasťami, keďže je v nich aj pridaná hodnota na zamestnanca vyššia než kdekoľvek inde. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vytvárajú približne 28 percent všetkých pracovných miest v Európskej únie (EÚ) a priamo zamestnávajú viac ako 60 miliónov obyvateľov EÚ. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva na Slovensku prispievajú 45,1 percentami k HDP a 32 percentami k zamestnanosti.

Porušovanie práv duševného vlastníctva má devastačný účinok na rast ekonomiky a pracovné miesta. EÚ je významný cieľový trh pre falšované potraviny, nápoje, luxusné výrobky, odevy a doplnky a elektroniku. Pre väčšinu členských štátov únie predstavujú rastúcu hrozbu falšované lieky a pesticídy vzhľadom na regulovaný trh. Na Slovensku sa výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva odhaduje na 456 miliónov eur, čo zodpovedá 12,3 percentám predaja pre 11 sledovaných odvetví.

Viac informácií o ekonomických dôsledkoch porušovania práv duševného vlastníctva sa dočítate v štúdiách Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/web/observatory/ip-studies

obrázok k článku (klik pre prehratie)

Dátum článku: 17.9.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky