Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Duševné vlastníctvo a dnešný svet

V rámci Týždňa a vedy a techniky na Slovensku (10. – 16. novembra 2014) predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth prijal 10. novembra pozvanie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave prezentovať študentom 1. ročníka magisterského štúdia tému Duševné vlastníctvo a dnešný svet.
   Ľ. Knoth v rámci prednášky urobil študentom historický exkurz do vnímania symbolov, technických riešení a umenia a bližšie sa venoval najmä kreatívnym podnetom vedúcim k tvorbe produktov duševného vlastníctva s ich úzkym prepojením na sféru obchodu a služieb. V závere svojej prezentácie motivoval študentov k tvorbe a využívaniu predmetov duševného vlastníctva, z čoho môžu profitovať buď oni sami, alebo komunita okolo nich.
   Prednáška sa stretla s veľkým záujmom študentov a po diskusii ich Ľ. Knoth pozval na návštevu ÚPV SR v rámci niektorého z podujatí, ktoré úrad organizuje.

Dátum článku: 14.11.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky