Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Dotazníkový prieskum - Služby a produkty ÚPV SR

Vážení klienti úradu,

dávame Vám do pozornosti nový dotazník zameraný na služby a produkty poskytované Úradom priemyselného vlastníctva SR. Vaše hodnotenie nám pomôže zlepšiť ich obsah a adresnosť a tým prispieť k vašej spokojnosti. Dotazník je anonymný, všetky vami poskytnuté údaje využijeme iba na spracovanie analýzy služieb a produktov a koncepcie ich ďalšieho rozvoja.

Dotazník je dostupný na https://www.survio.com/survey/d/K1K6F0S6R9P8M0B9T a možno ho vyplniť do 30. apríla 2016.

Za Vašu ochotu a čas, ktoré venujete zlepšeniu služieb a produktov ÚPV SR, vopred ďakujeme.

Dátum článku: 12.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky